Steennis Advies

Opleiding, workshops en coaching

Kenmerkend voor de aanpak van Steennis Advies is een maatwerkprogramma; tijdens de training of workshop wordt gewerkt met voorbeelden vanuit de eigen werksituatie van de deelnemers. De methodiek wordt hierdoor inzichtelijk gemaakt en is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Naast de training of workshop zelf is Steennis Advies bereikbaar (telefonisch en per mail) voor vragen van de cursisten. Voor een maximale communicatie over en weer bij de training hanteert Steennis Advies een groepsgrootte van 8-10 deelnemers per groep.

Bij training en workshops zijn onder andere de volgende onderwerpen van belang:

  • Demedicaliseren en overgang naar het sociaal-medische model (het ICF); wat kan, wil en mag ik vragen als leidinggevende?
  • Waar ligt de regie in het verzuimproces (rollen en verantwoordelijkheden) en welke vragen stel ik de bedrijfsarts?
  • Het begrip "smart" en tijdcontingente afspraken en de praktische toepassing daarvan (poortwachterplanning).
  • Oplossingsgerichte gespreksvoering. (telefonisch en in een één op één gesprek).
  • Is "ziek" ook altijd "arbeidsongeschikt"?
  • Het in kaart brengen van de terugvalpreventie (afname mogelijkheden, niet medische factoren en disfunctioneren).